esencjareklamy.pl

strony www dla przedszkoli

strony www dla przedszkoli

2. wpisz services.msc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Uruchom z następujących usług:

za. System zdarzeń COM +

b. Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC)

4. Zamknij Usługi narzędziem.

Sprawdź sieć lokalna (LAN) Ustawienia

Windows Live Mail Error 0x80070057 może wystąpić z powodu nieprawidłowych ustawień sieci LAN. Musisz upewnić się, że ustawienia sieci lokalnej (LAN) są prawidłowo skonfigurowane. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić ustawienia i ponowną konfigurację je odpowiednio:

1. Otwórz program Internet Explorer.

strony www dla przedszkoli

2. Kliknij menu Narzędzia | Opcje internetowe.

3. Kliknij zakładkę Połączenia.

4. Kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN w ramach sieci lokalnej (LAN) Ustawienia.

5. Zaznacz pole o nazwie Użyj serwera proxy dla sieci LAN.

6. Kliknij przycisk Zaawansowane.

7. Usuń zaznaczenie pola wyboru o nazwie Użyj tego samego serwera proxy dla wszystkich protokołów.

8. Usuń wszystkie wpisy na wszystkich pól tekstowych, które się pojawi.

strony www dla przedszkoli

9. Kliknij przycisk OK | OK | OK.

http://www.speed.auto.pl

10. Zamknij program Internet Explorer i uruchom ponownie komputer.

Fix rejestru Wpisy związane z siecią

Problemy związane z rejestru ustawieniach sieciowych, konfiguracji serwera proxy może spowodować Live 0x80070057 błędna wiadomość. Masz do skanowania całego rejestru systemu i rozwiązać problemy, które znaleźli. Użyj Registry Cleaner i oprogramowania PC Optimizer, aby podjąć się tego zadania.

Wysoce polecany

Skutecznym sposobem rozwiązania Windows Live Mail Error 0x80070057 jest czysty przestarzałe wpisy w rejestrze. Za pomocą tego narzędzia, aby rozwiązać te problemy i rozwiązać problem teraz.

Korzystanie Intel Software Partner RegInOut czyszczenia rejestru naprawić Windows Live Mail Error 0x80070057.

Artykuł napisany przez: